XVIII. ŽIARSKY SESTERSKÝ DEŇ

HLAVNÁ TÉMA:

Ošetrovateľstvo v praxi

KEDY: 

4. október 2019

KDE:   

Mestské kultúrne centrum SNP 119, 965 01, Žiar nad Hronom

ORGANIZÁTORI:

Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Žiari nad Hronom,
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

SPONZORI:

 • Svet zdravia a.s.

 • Mesto Žiar nad Hronom

 • VN Žiar nad Hronom

 • PULImedical spol. s r. o.

 • Alpha Medical, s.r.o.

 • Medis Nitra, spol. s.r.o.

 • Hartmann – Rico, spol. s.r.o.

 • Fresenius – Kabi

 • Prievidzské pekárne a cukrárne

 • GPM – Voz Zvolen

 • RK S a PA ZH

 • ZOO ZH

PREDSEDA VEDECKÉHO VÝBORU

Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

VEDECKÝ VÝBOR KONGRESU

Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Mgr. Eva Valentová
PhDr. Anna Fungáčová
Mgr. Margita Sedliaková

PRIDELENIE KREDITOV

Aktívna účasť:  Autor         10 kreditov
                           Spoluautor 5 kreditov

Pasívna účasť:                     8 kreditov

MOŽNOSTI UBYTOVANIA

Hotel Luna
Nám. Matice slovenskej 2
965 01 Žiar nad Hronom
tel. č.: 0949 177 686

I. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Frčová, Šupínová


 • Šupínová, M. (Banská Bystrica)
  Závislosť výskytu chronických komplikácii od kompenzácie diabetu
 • Lauková, J., Janiczeková, E. (Banská Bystrica)
  Význam kolonoskopie v prevencii kolorektálneho karcinómu
 • Melagová, K., Škrabáková Ľ. (Banská Bystrica)
  Nepodceňujme chrípku
 • Ballay, M. (Galanta)
  Bezpečná identifikácia pacientov
 • Sekerka, K. (Ivanka pri Dunaji)
  Prevencia nozokomiálnych nákaz a flebitíd – uzatvorený systém kanylácie
 • Janiczeková, E., Lauková, E. (Banská Bystrica)
  Význam komunikácie v práci sestry
 • Drahoňová, I. (Zvolen)
  Sestra v 21. storočí
 • Dobrotková, M. (Ružomberok)
  Možnosti diagnostiky hematologických ochorení v sieti Alpha medical

II. BLOK PREDNÁŠOK 

Predsedníctvo: Janiczeková, Lauková


 • Rapčíková, T. (Banská Bystrica)
  Etické aspekty praktického vzdelávania budúcich sestier
 • Ábik, J. (Bratislava)
  Ošetrovanie problematickej stómie
 • Cifríková, R., Bašková, M., Sedlaková, S. (Partizánske)
  Evidence based v pôrodnej asistencii
 • Antónyová, D., Straková, J. (Kremnica)
  Syndróm karpálneho tunela (jeho príčiny, liečba, cvičenie)
 • Kaššová, J., Tončíková, S. (Žiar nad Hronom)
  Vitajte v dialýze
 • Fungáčová, A. (Žiar nad Hronom)
  Dysfágia ako výstražný signál
 • Szabová, C. (Ivánka pri Dunaji)
  Berme poranenia ihlou vážne
 • Arendášová, M., Valentová, E. (Žiar nad Hronom)
  Srdce v akcii

III. BLOK PREDNÁŠOK

Predsedníctvo: Valentová, Sedliaková

 • Gallová, M., Pavolová, T. (Žiar nad Hronom)
  Bezpečnosť pacienta v perioperačnom období
 • Kaššová, M., Imriš, S. (Žiar nad Hronom)
  Virtuálna kolonografia
 • Bahúľová, S., Andrejčáková, G. (Žiar nad Hronom)
  Masáž novorodenca
 • Buška, M., Kupčiová, Z., Zimanová, A. (Banská Štiavnica)
  Využitie motodlahy v praxi
 • Jedličková, P., Švoňavová, L. (Žiar nad Hronom)
  Ošetrovanie pri náhlych príhodách v gynekológii a v pôrodníctve

Spracovanie poskytnutých osobných údajov je realizované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z.
Zákon o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov.