Metodický pokyn k žiadosti o uverejnenie na web stránke FZ SZU

Vážení kolegovia.

V prípade, že chcete uverejniť informácie na web stránke fakulty zdravotníctva postupujte podľa tohto metodického pokynu.

 1. Pripravte si textovú časť v externom textovom editore (napr. MS Word), tabuľky (napr. MS Excel) a prílohy na stiahnutie vo formáte pdf.
 2. Pripravte si obrázky ktoré chcete na web stránke publikovať.
 3. Vyplňte formulár „Žiadosť o uverejnenie informácií na web stránke FZ„. Formulár sa otvorí v novom okne alebo karte prehliadača aby ste sa mohli vrátiť k návodu ako vyplniť formulár.
  • v položke „Umiestnenie na stránke“ vyberte miesto kde by ste chceli aby bola Vaša informácia umiestnená. V konečnom dôsledku je však na uvážení administrátora či bude akceptovať Vašu požiadavku. Táto položka je povinná.
  • v položke „Dátum od kedy…“ vyplňte dátum vo formáte RRRR-MM-DD kde RRRR je rok (napr. 2016), MM je mesiac (napr. 02) a DD je deň (napr. 09). Dátum teda bude vyzerať napr. 2016-03-30 Táto položka je povinná. (prehliadač MS Edge Vám ponúkne vybrať dátum)
  • v položke „Dátum do kedy…“ vyplňte dátum vo formáte RRRR-MM-DD kde RRRR je rok (napr. 2016), MM je mesiac (napr. 02) a DD je deň (napr. 09). Dátum teda bude vyzerať napr. 2016-03-30 Táto položka nie je povinná. (prehliadač MS Edge Vám ponúkne vybrať dátum)
  • v položke „Obsah:“ vyplňte krátku (stručnú) anotáciu k oznamu/informácii.
  • v položke „Vložiť dokument/obrázok:“ vložte/nahrajte dokumenty: texty vo formáte doc, docx; tabuľky vo formáte xls, xlsx; prílohy vo formáte pdf; obrázky vo formáte jpg, gif, png; máte možnosť priložiť až 10 príloh
  • v položke „Poznámka:“ napíšte inú požadovanú požiadavku ak je to potrebné
  • musíte zaškrtnúť políčko že všetky informácie sú správne a odpovedať na kontrolnú otázku
  • odošlete tlačidlom „Odošli

Vaša požiadavka bude skontrolovaná správcom web stránky a po kontrole bude publikovaná.