Zápis predmetov urgentná zdravotná starostlivosť 1 ročník externá forma štúdia

Ukončené.